Vloga za zaporo občinske ceste zaradi izvedbe prireditve

Načini oddaje

Ne

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku