Vloga za prijavo rednega in podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije

Opis postopka